7 reasons to smile more

Vernisáž / Opening: 17. 6. 2020, 18:00
Výstava / Exhibition: 18. 6. – 15. 7. 2020
Vystavující umělci / Exhibiting artists: BCAA system, Nela Britaňáková, František Hanousek, Monika Kováčová, Masha Kovtun, Jakub Hájek, Šimon Sýkora
Kurátoři / Curated by: Tina Poliačková & Lumír Nykl
Grafika / Graphic design: Jiří Macků
Technical support: Leoš Mazurkiewiec
Patronace  / Patronage: Richard Preisler
FB event: https://www.facebook.com/events/2162069307251461/

Okolní dění se snažíš popsat a své dojmy vyjádřit slovy, o kterých předpokládáš, že by měla být srozumitelná všem přítomným. Náhle ti však z úst vychází jen hrdelní hatmatilka (po anglicku gibberish), tolik připomínající hořký a rezignovaný smích. Přesto si s ostatními navzájem přizvukujete, v nenucené pospolitosti, jelikož vás navzájem spojuje vážnost úkolu, který se vašemu postavení obvykle přikládá. Význam této úlohy však znejasňují okolnosti, za jakých vám byla přidělena. Pokud se nechceme zadávit dojetím z vlastní důležitosti, neměli bychom hledat hrdiny, ale jen ty, kdo si na ně hrají. Po jejich představení pak zbydou jen odhozené předměty a je pouze na nás, jestli se pro nás stanou rekvizitami anebo relikviemi.

EN

You try to describe the surrounding events and express your impressions in words that you assume should be understandable to all present. Suddenly, however, only a throaty hatmatilka (gibberish in English) comes out of your mouth, so reminiscent of a bitter and resigned laughter. Nevertheless, you chime in with each other, in a relaxed togetherness, because you are united by the seriousness of the task that is usually assigned to your position. However, the significance of this role is unclear by the circumstances in which it was assigned to you. If we do not want to choke with emotion from one’s own importance, we should not look for heroes, but only those who play at them. After their performance, only discarded objects will remain and it is up to us whether they become props or relics for us.