Akce Týdne umění / Martin Netočný / Holešovická nemísta

Galerie HŠ v Holešovické Šachtě ja zapojena do pražského Týdne umění.
Od úterý do pátku 17-22h. a v sobotu 14-22h. si je možno prohlédnout výstavu Digital Naïve, která prezentuje práce studentů FAMU, především z Katedry fotografie. Více zde: http://digitalnaive.cz

Jako doprovodný program pro Týden umění připravil Martin Netočný na sobotní dopoledne akci s názvem Nemísta.
Tento výlet po holešovické periférii nabídne účastníkům nejen fyzické zpřítomnění samotných nemíst, které ve své existenci ztělesňují příznačnou nekoncepčnost urbanistického plánování typickou pro epochu posledních třiceti let, ale i mentální nahlédnutí těchto prostor jako slepých míst našich myšlenkových konstruktů. Tranzitní prostory jsou typické nejen pro fungování našeho vědomí, ale i pro tendenci fyzického pohybu v rámci městského celku. Za přítomnosti osobností, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají, se pokusíme naši mysl ztotožnit se slepými místy holešovických ulic. Mezi potvrzenými hosty jsou teoretičky architektury Míša Janečková a Lynda Zein, umělec Epos 257 a sociolog Michal Šimůnek.

Sraz zájemců v 10h. v Holešovické Šachtě, poté komentovaná procházka.