Film: Ondřej Vavrečka – Počátek a lev

Zveme na promítání filmu Počátek a lev za účasti autora Ondřeje Vavrečky!

~ 2009, bar. & ČB, 124 min., 16 mm
~ nominován na cenu A. N. Stankoviče, 2009

Experimentální dokumentární film o hledání počátku v zemi lva – v Česku. Scénářem k tomuto filmu je dvacet dva písmen hebrejské abecedy. Každé z nich představuje určitý obraz (například hlavu býka, dům, velblouda atd.). Tyto obrazy – ztvárněné různorodou skutečností naší země – se pak jeden po druhém ve filmu vynořují a vytvářejí „příběh“ filmu. Jelikož se film snímal v roce 2008, promítly se do něj též události „osmičkových“ roků: 1918, 1938, 1948, 1968. Jsou do filmu vloženy podle toho, jak v kalendáři následují jednotlivé měsíce těchto událostí: únor, srpen, září, říjen… Osa a poloosa.

Hlavním principem filmu je analogie. Pohyb je ručen jak rozmanitostí jednotlivých protagonistů, tak racionálně-intuitivní střihovou skladbou. Například na začátku filmu je scéna, ve které vystupuje duchovní vůdce a dav jeho přívrženců. Jejich setkání se odehrává na hoře Říp. Tato scéna je prostřihnutá obrazem jezírka, ve kterém je navršený ostrůvek – kopeček vizuálně podobný Řípu. Jezírko se nachází v železárnách a krátce o něm promluví jejich zaměstnanec.

Film začíná příletem k hoře Říp, kde praotec Čech naši zemi vyměřil. Vyměříme chrám na půdorysu dvaceti dvou kružnic, pak. postupujme po místech, kde se otiskl býk (a vůl), což je filmový pendant k prvnímu písmenu abecedy – alefu. Přes den armády ve vojenském prostoru Bahna, Vyšehrad mírnou oklikou, Šárku – skálu dívčích válek, vršek Erš, kde je podle legendy pohřben hrdina lucké války Tyr, na cestu do městyse Počátky, kde se pouštíme do hledání Počátku, a když nacházíme, myslíme na lidskou duši a hledáme střed světa fyzicky. V českém prostoru. Čech odjede na Karlštejn, pak Písecká brána a Václavské náměstí a ruiny Výstaviště a pohřebiště z 5. století v Praze-Zličíně. Uvaří se něco na zub, ani se to nesní a potom píseň…

„… Holko, mám tě rád, ty, co jsi vyrostla v krabici s vatou…“

Vychází slunce.

Více o filmu: http://www.ondrejvavrecka.cz/pocatekalev.html