JOSEFINA KLIMENTOVÁ A LUCIE KULTOVÁ – EPIZODA I: VELKÉ VODNÍ KRÁLOVSTVÍ

17. – 30. 6. 2019

Všechno je možné. Jakože Noe zachránil svět a jakože se zlato třpytí. Na tom se přeci shodneme. Na chvíli zapomeň, jak je všechno křehké, a užij si ten příběh!

Josefina a Lucie se znají šest let. Poznaly se na studiích na pražské UMPRUM. Jejich přátelství a vazba má vliv na vzájemné sledování tvorby. Proměny registrují, analyzují a nyní hledají cestu spojení.

Popíšu Ti, co se tenkrát stalo. Nemohla jsem nahmatat dno nohou, tak jsem se odrazila a skočila do tmy. Rukama jsem nahmatala bláto, které tak divně šumělo a křupalo.

Svět znamená možnosti a naplnění. Také ale může znamenat přehlcenost a nepochopení. Ve vodním království můžete prožít něco silného a hmatatelného.Je to na vás, čemu a komu.

My dvě. My dvě ženy se shodujeme, že díky pomíjivosti je svět křehký.Naše hra není utopie, naše hra je život. Život ale nechápe pravidla a umírá.Citlivost našeho ega nás zaslepila a my se topíme. To, co se zdálo, že je hra, se stává tragédií.

Voda je ale nový začátek.Co budeme dělat, když nebudeme mít vodu? A co se stane, když se nerozhodneme pro nový začátek?

Voda je symbol mikve.Voda je symbol křtu.Voda je symbol života. Pojďme si pohrát a zjistit, jestli se moře rozestoupí. Pojďme se projít po hladině moře. Pojďme si hrát a zjistit, jestli přežijeme. Pojďme si hrát a zjistit, jestli nás Noe zachrání. Pojďme si hrát a být. Propojení pro nás znamená lásku a vážnost. Vážnost situace je neopominutelná. Milovat a milovat se je to samé? Co je důležité? Být tolerován a tolerovat. Budu Ti vyprávět. Vstup a poslouchej. Bylo moře. Byla víra. Byl Bůh. Bylo ptactvo. Zazpívej mi melodii. Projdi se pod svatebním baldachýnem a zpívej. Zpívej nahlas a vesele. Zpívej píseň moře. Dáme Ti návod a Ty si vytvoř cestu.

Děkujeme za podporu Městské části Praha 7, Nadaci pro současné umění Praha a GESTOR Ochrannému svazu autorskému.