Komentovaná prohlídka výstavou Ἀνάγκη: O přivlastnění, o apropriaci

O přivlastnění, o apropriaci

Komentovaná prohlídka výstavou Ἀνάγκη se zaměří na to, co znamená přivlastnění minulosti a jaké jsou modality vztahování se k historickým událostem a uměleckým dílům. „Historie je noční můra, z níž se snažím probudit se,“ napsal v románu Odysseus James Joyce. Faktem ale zůstává, že minulosti se zbavit nemůžeme, když na ni zapomeneme, vrátí se tak, jindy onak – anebo je stále přítomná? Prohlídka výstavy proto neznamená vysvětlení kurátorského záměru, ale jako výstava samotná je nastolením diskursivní situace.

Výstavou i výše zmíněnými tématy vás provede kurátorka výstavy Eva Skopalová.

Eva Skopalová je doktorandkou v Ústavu pro dějiny umění na FF UK, v minulosti vystudovala Teorii a dějiny současného a moderního umění na UMPRUM. Absolvovala studijní stáž na pařížské École des Hautes Études en Sciences Sociales pod vedením Georgese Didi-Hubermana. Zabývá se problematikou času ve výtvarném umění, a především perspektivou anachronismu a její dopad na dějiny umění. Věnuje se nezávislé kurátorské činnosti a umělecké kritice, která vychází z jejího výzkumu metodologie dějin umění.

https://www.facebook.com/events/495679704212368/