Zvuková instalace / Leigh Landy: Mezihlas – Přeshlas – Nahlas

LEIGH LANDY: MEZIHLAS – PŘESHLAS – NAHLAS

Osmikanálová akusmatická kompozice vytvořená na objednávku Českého rozhlasu u příležitosti výroční 150. premiéry pořadu Premedice Radioateliéru | RADIOCUSTICA.CZ

Mezihlas – Přeshlas – Nahlas kombinuje autorův skladatelský přístup k samplování různých národních rozhlasových vysílání s velice bohatou kulturní nabídkou vysílání Českého rozhlasu. Výsledkem je hudební dílo jakožto mix koláží, rytmu, kontrapunktu, humoru i vážnosti a také trošky surrealismu inspirovaného dílem Jana Švankmajera. Stručně řečeno, dílo reprezentuje překomponovaný každodenní život v Česku. Jeho působení se odehrává jak na úrovni zesíleného poslechu, tedy chápání každého jednoho slova, pokud je tím, na co chcete dávat pozor. Zároveň ale i na úrovni redukovaného slyšení – zachycování náhodných frází, naslouchání celému dílu jako organizovanému zvuku. Kompozice se pokouší brát dobře známé, trochu jej pootočit a znovu prezentovat v kontextu zvukového díla. Jedná se o páté dílo z Landyho rádiové série, jemuž předcházely práce pro pařížské studio GRM (Oo là la radio), britské BBC, německé ZKM (Radioaktiv) i sérii čínských rozhlasových stanic (China Radio Sound). Ještě v letošním roce bude následovat podobná celoirská práce On the Eire. Mezihlas-Přeshlas–Nahlas je však prvním z těchto děl, jež bylo vytvořeno speciálně pro rozhlasové vysílání (stereofonní verze). Je také prvním „legálním“ dílem, neboť Český rozhlas vlastní práva ke svým vysílaným materiálům, zatímco ostatní díla kontroverzně zpochybňují ochranu autorských práv. Některé ze součástí kompozice mohou být nalezeny ve vysílání kteréhokoliv rádia, zatímco jiné mohou být považovány za specificky „české“. Autor se pokouší touto sérií oslavit kulturní diverzitu, sdílené zkušenosti, ale také povzbudit posluchače k tomu, aby sami vytvářeli nové významy a propojení, jejichž výsledkem je hudba. Poděkování patří zejména Ianu Mikyskovi za jeho překladovou práci a gramatické, kulturní a hudební tipy.

VSTUP ZDARMA
——

LEIGH LANDY: RADIO – VOICE – OVERS

Eight-channel acousmatic composition commissioned by Czech Radio on the occasion of 150th premiere of the program PremEdition of Radioatelier | RADIOCUSTICA.CZ

Radio – Voice – Overs combines the composer’s approach to sampling a nation’s diverse radio broadcasts with the specific rich and unique cultural offering of Czech Radio leading to a musical work that is a mix of collage, rhythm, counterpoint, humour, earnest thought and a hint of Švankmajer-inspired surrealism. In short, this work presents Czech daily life re-composed. The piece works both at the level of heightened listening – understanding every word spoken if that is what you want to pay attention to – and reduced listening – catching the occasional phrase, but listening to the work as organised sound. The piece seeks to take the known, tilt it ever so slightly and re-present it as a sound-based artwork. It is the fifth sample-based work in Landy’s radio series and follows the GRM-commissioned ‘Oo là la radio’ (F), ‘To BBC or Not’ (UK), ZKM-commissioned ‘Radio-aktiv’ (D) and ‘China Radio Sound’ (CN, made in collaboration with conservatoire students in Shenyang) and will be followed by a pan-Irish ‘On the Eire’ later this year. ‚Radio – Voice – Overs’ is the first work in the series that is made specifically for radio broadcast – an 8-channel surround sound concert version also exists – and it is also the first in the series that is, in fact, legal as Czech Radio holds the copyright on its broadcast materials whereas the other works controversially challenge copyright legislation. Some elements of the piece can be found on any nation’s broadcasts while others might be considered to be typically Czech. The series attempts to celebrate cultural diversity and our shared experiences as well as allowing individuals to make connections through samples that are meaningful to them as well as musical connections. The composer would like to express his gratitude to Ian Mikyska for his translation, grammatical, cultural and musical tips.

FREE ENTRANCE