Lovely Talks: Immigrant AF

Line-up:
Tasya (https://www.facebook.com/tasynya)
Mike H (https://www.facebook.com/djmikeh/)
Fabien Sans (https://www.facebook.com/fabienlsans/)

Jaký je rozdíl mezi expatem a imigrantem? Žádný, ale jeden zní mnohem lépe, zatímco druhým straší politici voliče v předvolebních proslovech. Spolu s nimi přežívá celá řada privilegií a historických stereotypů, které imigranty provází zcela bez ohledu na jejich situaci, názory nebo chování.

Hranice jsou jen čáry na mapě a v době internetové žije umění zcela mimo tyto uměle vytyčené kóty. Tento večer budeme objevovat to nejkrásnější z českých a postsovětských hudebních tradic bez ohledu na původ a národnost DJs.

VSTUP ZDARMA

What’s the difference between an immigrant and an expat? None, but one sounds better and the other one is used in political speeches to scare off the citizens during election season.
In between there’s a list of privileges and historical stereotypes that is following immigrants disregarding their actual position/views/behavior.

Borders are just lines on the map, and art in the times of Internet exists outside of this coordinate system.This evening we’ll be discovering the loveliest things that comes from both Czech and Post-Soviet music traditions disregarding the country of origin or the citizenship of the DJ.