Lunchmeat Festival: Editions of Light vol. III

Letošní ,Editions of Light vol. III.‘ jsou zaměřené na vnímání. Vybraná díla jsou experimenty vizuální stimulace a ukázky, jak jsme si (ne)vědomi našich senzorických limitů.

Výstava vychází z předpokladu, že vnímání je kognitivní proces smyslové interpretace, která nám umožňuje pochopit životní prostředí a jeho hlavní funkcí je nám pomáhat organizovat a chápat chaotické kousky a vzory, které tvoří svět kolem nás. Vnímání pak může být viděno ne jako pasivní akt; ale tvořené učením, pamětí a výsledkem zaměření naší pozornosti. Vybraná umělecká díla související s tématem jsou od Jana Kulky, Gene Kogan, Petera Kirna & Gabriely Procházky, Jakuba Peška a Zuzany Badinkové.

Součástí výstavy je také ukázka labelu Stroboscopic Artefacts (SA) vytvořeného uměleckým kolektivem Oblivious Artefacts (OA), kteří slaví sedmileté výročí spolupráce. OA založil Ignazio Mortellaro, bratr šéfky labelu SA, Lucy. Jejich obaly desek zkoumají vnímání obrazů, vyvolávají nálady, které se pohybují od neskutečného až po cíl. V průběhu let OA vyvinuli a udrželi svou vizuální identitu a zároveň vyzvali umělce SA, aby navrhli zvuk pro řadu svých instalací. Tato synergie se ukázala jako proces vzájemného obohacení, který naplňoval vizi labelu vyvíjet se nejen v hudebním žánru, ale stejně tak i v uměleckém světě.