Olga Krykun – Four Trap Doors

Vernisáž / Opening: 29. 5. 2020, 18:00
Výstava / Exhibition: 30. 5. – 26. 6. 2020
Kurátor / Curated by: Ján Gajdušek
Grafika / Graphic design: Jiří Macků
Technical support: Leoš Mazurkiewiec
Partronace / Patronage: Richard Preisler
Opening DJs: dzurillah & dirrtina BLAZING BULLETS
FB event: https://www.facebook.com/events/573626413566425/

Four Trap Doors jsou propadlištěm, nastraženými padacími dveřmi, kterými rozhodně neprojdeme tak, jak jsme zvyklí. Naopak, padacími dveřmi rovnou proletíme do nového prostoru. Bez přípravy, bez naučeného a bezpečného zkoumání místa. Je to past, do které jsme se chytili. Jsme uvězněni v nové úrovni, někde dole, v prostoru, kde platí jiná pravidla než nahoře.

Čtveřice filmů Olgy Krykun (Don’t Panic!, Bad Face Day, BABYFACE, Little Amateur Titt) nás právě tak bez přípravy vrhá do surreálně nejistého prostoru, rozostřeného bizarními glosami na digitální popkulturu, memy ze sociálních sítí a současnou mytickou estetiku. Nahodilost, improvizace a nepředvídatelnost jednotlivých scén vytváří nejistotu, co bude v příběhu následovat.

Intermediální umělkyně Olga Krykun (* 1994 v Oděse, UA) je studentkou v ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného na pražské UMPRUM.

en/

Four Trap Doors are a pit or bait that we definitely don’t go through as we’re used to. On the contrary, we fly straight through the trapdoor into a new space. With no preparation, no learned and safe exploration of the place. It’s a trap we got caught in. We are trapped in a new level, somewhere below, in a space where different rules apply than above.

Olga Krykun’s four films (Don’t Panic!, Bad Face Day, BABYFACE, Little Amateur Titt) just throw us into a surreally uncertain space, blurred with bizarre glosses on digital pop culture, memes from social networks and present mythical aesthetics. The randomness, improvisation and unpredictability of individual scenes create uncertainty about what will follow in the story.

Intermedia artist Olga Krykun (* 1994 in Odessa, UA) is a student in the studio of painting led by Jiří Černický and Michal Novotný at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague.

http://olgakrykun.com