Performance Crossings 2021

Performance Crossings 2021 je pátým ročníkem mezinárodního festivalu performance artu. 

••• Podobně jako minulý rok jsme nuceni v rámci programu hledat okliky, alternativní cesty a experimentující přístupy jak prezentovat tvůrce a tvůrkyně, jak vytvářet prostor pro vzájemné setkání umělecké komunity a publika. Vnímáme, že poslední měsíce byly extrémně náročné ať už ekonomicky, psychicky či sociálně a uvědomujeme si křehkost naší situace, kdy jsme si odvykly*i sdílet fyzické prostory a umělecké události. 

••• Letošní program tak koncipujeme ve dvou fázích. V první, která se uskuteční od 20. do 22. května, se budeme soustředit společně s lokálními umělci*umělkyněmi na znovunalezení společného prostoru a našich schopností věnovat pozornost živému umění a sobě navzájem. 

••• Druhá fáze festivalu se pak uskuteční 20. – 22. července a za přítomnosti mezinárodních hostů se zaměříme na rozšiřování našich horizontů, navazování nových vztahů a opravování potrhaných sítí a struktur.

••• Performance Crossings collective: Klaudie Osičková, Antonín Brinda, Petr Dlouhý, Mirek Buddha, Heidi Hornáčková

••• kontakt: performance.crossings@gmail.com◉ Spolupracující organizace: Holešovická Šachta, Studio Alta

◉ Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát Hlavního města Prahy, Art District 7, Státní fond kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti