Sofie Tobiášová: Jeho pohled nitro plení, je to démon, propad‘ snění

Speciální instalace Sofie Tobiášové byla představena na Halloweena v prostorách našeho dvora a poté se přesunula do sklepních prostor.

Výstavu nejlépe vystihuje úryvek z básně Havran od Edgara Allana Poea:

„Jeho pohled nitro plení, je to démon, propad’ snění,

Jeho stíny v divném chvění plovou, na zem padajíce;

A má duše z těchto stínů, jež se chvějí, padajíce,

Nevystoupí – nikdy více!“

Sofie studuje druhým rokem na UMPRUM, nyní v ateliéru Jiřího Černického a Michala Novotného. Ve své tvorbě se zabývá sny a jejich prolnutí s realitou.