Sosna: DJ Little Frank

Sosna – hraní k odpoledni, k poslechu, k chuti, do skoku a k mazlení. Tentokrát za gramofony vstoupí Little Frank. Jeho ruce nesnesou dotyk ničeho jiného, než vinylů. Jeho tóny jsou plné slunce, jeho vibrace baleárského vyznění. Vinylové smoothie.

Vstup volný/vstup free jako dycky.

Facebookový event

DJ Little Frank

DJ Little Frank returns to Sachta next week bringing the Sunshine to Holesovice. Spinning a strictly vinyl set, Little Frank gets the Balearic vibes flowing. A resident on Naplavka for the last 7 years, he provides the best soundtrack as the sun goes down over Prague 7. From 70s soul to 80s electro to 90s chill out with all points touched between.

DJ Little Frank

DJ Little Frank se příští týden vrací do Sachty a přivede Sunshine do Holešovice. Spřádáním přísně vinylové soupravy, Little Frank dostává Baleárské vibrace tekoucí. Na sedmnáctiletém obyvatelě Naplavky poskytuje nejlepší zvukový doprovod, když slunce sestupuje nad Prahou 7. Od 70. let duše do 80. let do 90. let vychladlo se všemi body, které se dotýkaly.